تعویض پرجم میدان امام علی (ع) همزمان با فرارسیدن دهه ولایت