تقدیر ار پرسنل حوزه معاونت خدمات شهری آقای داود افخمی

تقدیر ار پرسنل حوزه معاونت خدمات شهری آقای داود افخمی

با توجه به روزهای پایانی سال1397 و نظر به اهمیت تکریم پرسنل حوزه ،بدینوسیله از زحمات آقای داود افخمی در دفتر معاون خدمات شهری و در حضور پرسنل حوزه تقدیر و تشکر گردید.حسین صالحیان در بخشی از صحبتهای خود اظهار داشت:تلاش خالصانه و صادقانه شما آئینه وظیفه شناسی و پژواک دانایی و تعهد است اینجانب خدمات جنابعالی را درسال 97 ارج نهاده توفیق روز افزون و ایامی شاد را برایتان مسئلت می نمایم.در پایان هدیه ای به رسم یادبود به همراه لوح تقدیر به ایشان اعطا گردید