نمایشگر دسته ای مطالب

تقدیر معاون عمران وتوسعه امورشهری و روستایی وزارت کشور، رئیس شورای اسلامی شهرو شهرداریزد از رئیس سازمان سیما،منظر وفضای سبز شهرداری یزد

تقدیر معاون عمران وتوسعه امورشهری و روستایی وزارت کشور، رئیس شورای اسلامی شهرو شهرداریزد از رئیس سازمان سیما،منظر وفضای سبز شهرداری یزد


تقدیر معاون عمران وتوسعه امورشهری و روستایی وزارت کشور، رئیس شورای اسلامی شهرو شهرداریزد از رئیس سازمان سیما،منظر وفضای سبز شهرداری یزد

معاون عمران وتوسعه امورشهری و روستایی وزارت کشور، رئیس شورای اسلامی شهر و شهرداریزد با اهدای لوحی از تلاشهای این سازمان در اجرای طرح هفت خوان برای ساختن شهری دسترس پذیر تقدیر کردند.

درمتن این لوح آمده است :

فرهیخته ارجمند سید علیرضا رسولی

نوع دوستی وهمت والای شما را درهمراه شدن با"طرح هفت خوان" برای ساختن شهری دسترس پذیر ومهربان با همه شهروندان ارج می نهیم وبرخود می بالیم که شهرجهانی یزد دوستداران ودلسوزانی چون شما دارد که قدم زدن درمعابر واماکن این کهن دیار تاریخی را تنها درهم قدمی با طیف های مختلف مردم، لذت بخش  می دانند وتلاش می کنند تایزد، شهری آسوده وآسان برای حضور همگان باشد.

بی شک طرح هفت خوان شاهنامه ای از اتحاد وهمدلی مدیران، معماران، شهرسازان، مهندسین، مشاوران، پیمانکاران وکارگرانی خواهد شد که باهمت آنها شاهد طنین صدای کودکان، حضور گسترده معلولان، آسودگی وامنیت بانوان وقدم های آرامش بخش کهنسالان درگذرگاه های شهرجهانی یزد باشیم.