تقدیر معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور از معاون خدمات شهری شهرداری یزد

تقدیر معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور از معاون خدمات شهری شهرداری یزد

به گزارش معاونت خدمات شهری شهرداری یزد، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور از معاون خدمات شهری شهرداری یزد تقدیر کرد.

مجید قدمی در این لوح با اشاره به عنایت ستودنی معاون خدمات شهری شهرداری یزد در به نمایش گذاشتن هنر انسان بودن و اقدامات خیر خواهانه نسبت به کودکان و دانش آموزان استثنایی، این عمل را ارج نهاده و از "جعفر امین مقدم" در این باره تقدیر نموده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در ادامه این تقدیر نامه، توفیق خدمت خالصانه به جامعه اسلامی در سایه الطاف الهی و پیروی از رهنمودهای ارزشمند مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دولت تدبیر و امید را برای "جعفر امین مقدم" آرزو نمود.