نمایشگر دسته ای مطالب

توسعه شبکه ابیاری فضای سبز با حذف 5 کنتور آب شرب

توسعه شبکه ابیاری فضای سبز با حذف 5 کنتور آب شرب


توسعه شبکه ابیاری فضای سبز با حذف 5 کنتور آب شرب

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، در ادامه طرح مکانیزه کردن شبکه آبیاری و حذف سیستم سنتی، عملیات لوله گذاری در فضای سبز بلوار 17 شهریور و پارک گلکار اجرا گردید.

سیدعلیرضارسولی سرپرست سازمان با اعلام این خبرگفت: با هدف مدیریت مصرف انرژی و صرفه جویی در مصرف آب و حفظ و نگهداری بهینه فضای سبز، توسعه شبکه آبرسانی فضای سبز در محدوده بلوار 17 شهریور بطول 3000 متر و همچنین 300 متر لوله گذاری جهت انتقال آب از مخزن آب پارک حسن آباد به پارک گلکار اجرا گردید.

وی افزود: عملیات فوق با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد و 500 میلیون ریال اجرا شد که با انجام آن 5 عدد کنتور آب شرب از شبکه آبیاری فضای سبز حذف گردید.