توسعه فضای سبز کمربند غربی شهر یزد به مساحت سه هکتار

توسعه فضای سبز کمربند غربی شهر یزد به مساحت سه هکتار

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر وفضای سبز، درراستای توسعه فضای سبز در اطراف شهر،  توسعه فضای سبزکمربند غربی شهر یزد با مساحت سه هکتار اجرا گردید.

صفدرپور رئیس سازمان با اشاره به نقش توسعه فضای سبز در کاهش آلاینده های هوا اظهار داشت: کمر بند فضای سبز در اطراف شهرها علاوه بر تلطیف هوا، از ورود گرد و غبار  و آلودگی به شهر جلوگیری می کند که به همین منظور طرح توسعه نوار سبز کمربند غربی شهر یزد درحال اجرا می باشد.

وی افزود: توسعه کمربند فضای سبز درمساحت سه هکتار و با کاشت 1400 اصله انواع گونه های گیاهی مقاوم در برابر خشکی و سازگار با اقلیم شهر یزد از جمله ارغوان، داغداغان، انارگل، کاج توپی و سنجد تلخ اجرا گردید که از مهمترین تاثیرات فضای سبز مذکور تعدیل دمای محیط با فرایند تعریق انجام شده توسط پوشش گیاهی و ایجاد بادشکن و فیلتر طبیعی برای مقابله با پدیده گرد و غبار و شن های روان می باشد.