نمایشگر دسته ای مطالب

تولید بیش از 42000 گلدان انواع گل فصلی در گلخانه سازمان

تولید بیش از 42000 گلدان انواع گل فصلی در گلخانه سازمان


تولید بیش از 42000 گلدان انواع گل فصلی در گلخانه سازمان

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظروفضای سبز، در راستای خودکفایی سازمان، با آماده سازی زیرساخت های لازم در واحد گلخانه سازمان بیش از 42000 گلدان انواع گل فصلی شب بو، مغربی و همیشه بهار تولید و آماده کاشت در سطح شهر گردید.

سید علیرضا رسولی سرپرست سازمان گفت: با توجه به اهمیت زیباسازی شهر و نیز نقش فضای سبز گلکاری شده در ایجاد روحیه نشاط و شادابی به شهروندان، واحد گلخانه سازمان تا کنون انواع گل های فصلی مورد نیاز سازمان در فصول مختلف را تولید نموده که نشان از توانایی بالای این واحد در تامین گل و گیاه مورد نظر سازمان دارد.

وی افزود: درحال حاضر بیش از 30000 گلدان گل شب بو، 5000 گلدان گل همیشه بهار و 7000 گلدان گل مغربی توسط واحد گلخانه سازمان تولید و آماده کاشت در فضای سبز شهر در روزهای آتی می باشد.