تولید و توسعه کشت گیاه (به لیمو رونده) Phyla nodiflora بعنوان گیاه پوششی جایگزین چمن در فضای سبز برای اولین بار توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز

تولید و توسعه کشت گیاه (به لیمو رونده) Phyla nodiflora بعنوان گیاه پوششی جایگزین چمن در فضای سبز برای اولین بار توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، در راستای صرفه جویی در مصرف آب و جایگزینی گونه مناسب به جای چمن، با تحقیق و بررسی، تولید و کاشت گیاه(به لیمو رونده) Phyla nodiflora برای اولین بار توسط سازمان در فضای سبز شهر اجرا گردید.  

            سید علیرضا رسولی سرپرست سازمان با اشاره به نقش تعیین کننده فضاي سبز درپشتیبانی از سیستمهاي اجتماعی و اکولوژیک شهري گفت: درمناطق با اقلیم بیابانی و نیمه بیابانی،  تنش هاي شوري وخشکی، منجر به کاهش عملکرد گیاهان می شود و چمن یکی از اجزای اصلی در فضای سبز، گونه ای پر آب خواه بوده که با توجه به محدودیت تامین منابع آبی، کاشت آن ممنوع و درچند سال اخیر از دستور کار خارج شده و برهمین اساس کوشش بسیاري انجام ، تا از گونه های پوششی کم آب خواه ودارای تحمل به شوری در ایجاد فضای سبز استفاده وجایگزین مناسبی برای ایجاد سطوح سبز معرفی شود.

وی افزود: واحد تحقیقات سازمان سیما ، منظر و فضای سبز، معرفی گونه های مناسب با اقلیم و مقاوم به خشکی و شوری را در دستور کار خود قرار داده واز سال 96 تحقیقات بر روی گونه گیاهی با نام علمی(به لیمو رونده) Phyla nodiflora و از خانواده شاهپسند را که علاوه بر تحمل شوری ، دارای رشد سریع بوده و می توان از آن در خاک های فقیر ، سطوح شیب دار ، باغ های صخره ای و حاشیه ها استفاده کرده و با توجه به پوششی بودن آن تبخیر آب مصرفی راکاهش و از تجمع املاح در سطح خاک که گاهاً باعث نابودی گیاهان می شود نیز جلوگیری نمود .

 

رسولی در پایان یادآور شد: پس از انجام تحقیقات آزمایشگاهی و گلخانه ای و موفقیت آمیز بودن کاشت بصورت پایلوت در منطقه 3، تولید انبوه گیاه مذکور در گلخانه سازمان آغاز و در سال 98 با تولید و کاشت بیش از 25000 گلدان از این گونه گیاهی و کاشت در سطح شهر، اقدامی موثر در راستای کاهش سطح چمن و به تبع آن مصرف آب صورت گرفت و در حال حاضر سطح 5/1 هکتاری از فضای سبز در پارک های کوهستان، شهدا، بانوی شهید، پرستار و میادین ولایت، ریاضی یزدی، چهارراه یزد باف، سید حسن نصرا...، و بلوار خلیج فارس توسط گیاه (به لیمو رونده) Phyla nodiflora پوشیده شده و کماکان در حال توسعه سطح زیر کشت می باشیم .