نمایشگر دسته ای مطالب

جانشین معاونت خدمات شهری از شناسایی 25 نقطه شهر یزد جهت حل مشکل آبگرفتگی تا پایان سال خبر داد .

جانشین معاونت خدمات شهری از شناسایی 25 نقطه شهر یزد جهت حل مشکل آبگرفتگی تا پایان سال خبر داد .


جانشین معاونت خدمات شهری از شناسایی 25 نقطه شهر یزد جهت حل مشکل آبگرفتگی تا پایان سال خبر داد .

محمد حسن منصوری زاده جانشین معاونت خدمات شهری در گفتگوتلفنی با رادیو شهر، برخی ازوظایف واقدامات حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری یزد را برشمرد و گفت : با توجه به شروع فصل بارندگی ها و همچنین از طرفی تشدید شیوع بیماری کرونا فعالیت واحد های مدیریت بحران و همچنین مدیریت نظارت بر خدمات شهری در این حوزه افزایش یافته است .

وی گفت : از اقدامات بسیار موثری که در جهت رفع آبگرفتگی ها و هدایت روان آبها  با همکاری واحد عمران شهرداریهای مناطق و همچنین سازمانهای مختلف شهرداری صورت گرفته اقدام به لوله گذاری ،ایجاد کانال و همچنین حفرچاه جذبی در برخی نقاط شهر بوده است که خدا راشکر در چند باران اخیر آبگرفتگی کمتری درمعابرشاهد بودیم وتا پایان سال 25 نقطه دیگرنیز شناسایی و مشکل آبگرفتگی آنها برطرف خواهد شد .

جانشین معاونت خدمات شهری در بخش دوم این گفتگو به اقدامات این معاونت درکمک به قطع زنجیره انتقال ویروس کرونااشاره کرد وگفت:انباشت پسماندهای خانگی یکی از محل های تشدید آلودگی است و با توجه به شیوع مجدد بیماری کرونا از همشهریان می خواهم در جمع آوری پسماندهای خانگی به ساعات جمع آوری که 10شب مشخص گردیده و روزهای مشخص شده در تقویم های توزیع شده توجه بیشتری نمایند وحدالمقدور تولیدات پسماندهای خانگی را کاهش دهند

وی همچنین گفت :رها سازی ماسک و دستکش های استفاده شده در معابر موجب انتشار ویروس و بیماری می گردد و اگر بخواهیم هر چه زودتر از این بیماری رهایی یابیم یکی از راهای آن حفظ بهداشت عمومی جامعه است که از همشهریان می خواهم ماسک و دستکش های استفاده شده را درون کیسه نایلون و در سطل های زباله قراردهند .