نمایشگر دسته ای مطالب

جانشین معاونت خدمات شهری گفت: ارمغان شهر دوستدار کودک باید افزایش شادی کودکان شهر یزد باشد

جانشین معاونت خدمات شهری گفت: ارمغان شهر دوستدار کودک باید افزایش شادی کودکان شهر یزد باشد


جانشین معاونت خدمات شهری گفت: ارمغان شهر دوستدار کودک باید افزایش شادی کودکان شهر یزد باشد

محمد حسن منصوری زاده جانشین معاونت خدمات شهری با حضور در برنامه زنده ی "شهر خوب برای بچه های خوب" ضمن گرامی داشت روز جهانی کودک بر فضای سازی بهتر برای تفریح و پرورش جسمی و روحی کودکان تاکید کرد.

منصوری زاده گفت : کودکان موهبت های الهی هستند که خداوند آنان را به امانت به دست ما سپرده است و باید برای پرورش فکری و جسمی آنان هم از بعد خانواده و اجتماع فضا را مهیا سازیم .

وی همچنین به نامگذاری شهریزد ،شهر دوستدار کودک اشاره کرد و گفت امیدواریم افزایش شادی و نشاط کودکان مان ارمغان این نامگذاری باشد وبتوانیم درآینده ای نه چندان دور شاهد کارهای موثرتر وفضاسازی های مناسب تر برای شادی و تفریح خانواده ها و کودکان مان در شهرمیراث جهانی یزد باشیم .