نمایشگر دسته ای مطالب

حذف ۷۵۰ هزارمترمکعب آب شرب، از مدار آبیاری فضای سبز شهر یزد تا پایان سال۹۹

حذف ۷۵۰ هزارمترمکعب آب شرب، از مدار آبیاری فضای سبز شهر یزد تا پایان سال۹۹


حذف ۷۵۰ هزارمترمکعب آب شرب، از مدار آبیاری فضای سبز شهر یزد تا پایان سال۹۹

در راستای اهداف طرح جامع جداسازی آب شرب از خام فضای سبز مانند مدیریت منابع آب، صرفه جویی در استفاده از آب شرب تا پایان سال جاری تعداد ۱۰۰ انشعاب آب شرب به مصرف سالانه ۷۵۰ هزار مکعب،  مشروط به تامین آب خام جایگزین از سیستم آبیاری فضای سبزشهری حذف خواهد شد.

رسولی رییس سازمان با اشاره به اهمیت این مساله گفت؛ همکاری ارکان مدیریت شهری به  ویژه عنایت شهردار محترم و اعضای شورای اسلامی شهر در خصوص تامین اعتبار ریالی به منظور خرید لوازم و اتصالات، اجرای شبکه آب خام مورد تقدیر است که شبکه توزیع و انتقال برای این طرح تا پایان سال توسط سازمان به اتمام خواهد رسید که شرط دیگر نهایی شدن این مهم، تامین آب خام جایگزین توسط مراجع استانی است که انشاا...در این خصوص مساعدت کافی خواهند داشت چرا که کاهش مصرف آب شرب در شرایط اقلیمی استان مورد عنایت است.

وی در پایان از تلاش بی وفقه همکاران سازمان، مشاوران و پیمانکاران تشکر کرد.