حضور شهرداری یزد در دومین نمایشگاه و فن بازار دانشگاه یزد

حضور شهرداری یزد در دومین نمایشگاه و فن بازار دانشگاه یزد

با دستور شهردار محترم، معاونت خدمات شهری شهرداری یزد نسبت به ایجاد و تجهیز غرفه شهرداری در دومین نمایشگاه و فن بازار دانشگاه یزد اقدام نمود.

"امین مقدم" معاون خدمات شهری شهرداری یزد در مراسم افتتاح این نمایشگاه و در زمان بازدید از غرفه شهرداری یزد اذعان داشت استفاده از پتانسیل های پژوهشی و علمی دانشگاه ها و مراکز علمی  در کیفی نمودن و افزایش مطلوبیت امور اجرائی و مدیریت شهری می تواند نقش به سزایی داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد رویکرد شهرداری یزد انجام اموراجرائی بر مبنای مطالعات علمی و پژوهشی است و برگزاری اینچنین نمایشگاه هایی را به لحاظ امکان تبادل نظر واطلاعات، مفید فایده دانست.

در این نمایشگاه که به مناسبت هفته پژوهش برگزار گردید، ادارات، ارگانها و دانشگاه های یزد غرفه دایر نموده و دستاوردهای پژوهشی و تحقیقاتی خود را ارائه نمودند.

گفتنی است دراین نمایشگاه معاونت های خدمات شهری، معماری و شهرسازی و برنامه ریزی و توسعه شهرداری یزد، طرح های پژوهشی و دستاوردهای علمی خود را به معرض نمایش قرار دادند.

طرح بهسازی محل دفن پسماندهای شهر یزد، مستندات تفاهم نامه شهرداری یزد به مناسبت روز هوای پاک، طرح ارتقاء فرهنگ تفکیک از مبدا، بررسی میزان رضایتمندی عمومی از نحوه جمع آوری پسماند خشک، طرح بررسی سطح کفایت ایستگاه های آتش نشانی، سوگند نامه مدیر علوی، گزارش های اجرائی طرح آموزش شهروندی توسط جهاد دانشگاهی، هفدهمین کنگره بین المللی نهج البلاغه، نورپردازی بلوار بسیج و جشنواره المانهای شهری و هفت سین شهری از جمله مواردی بودند که توسط معاونت خدمات شهری ارائه گردیدند.

در این نمایشگاه و فن بازار دستاوردهای پژوهشی معاونت معماری و شهرسازی اعم از طرح ساماندهی باغ دولت آباد، نگرشی بر برزن شش بادگیری، گزارش مرحله اول مجموعه تجاری محوطه آب انبار رستم گیو، طرح تفضیلی شهر یزد، مطالعات طرح مرمت بازار های خان و زرگری، طرح بهسازی بافت قدیم شهر یزد توسعه و ساخت شهری و اثرات آن بر بافت قدیمی و ...  به معرض دید علاقه مندان قرار گرفت .

همچنین ارائه برنامه پنج ساله استراتژیک توسعه و عمران شهری شهرداری یزد، آیین نامه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها، نظام نامه بودجه و نظارت، بازسنجی واحد املاک شهر یزد توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه نیز قابل ذکر می باشد.

از جمله مواردی که مورد استقبال فراوان بازدید کنندگان قرار گرفت، ارائه نرم افزار تحت وب کنترل مکانیزه متحرک های ناوگان خدمات شهری شهرداری یزد بود.

گفتنی است طراحی و نورپردازی غرفه توسط متخصصین معماری و طراحی صورت گرفت و غرفه شهرداری یزد را از سایر غرفه ها متمایز نمود.