نمایشگر دسته ای مطالب

حوزه خدمات شهری در طرح معماری سازمانی با هدف شناخت و اصلاح فرآیندها سبب تحولی نوین در ساختار تشکیلاتی خواهد شد .

حوزه خدمات شهری در طرح معماری سازمانی با هدف شناخت و اصلاح فرآیندها سبب تحولی نوین در ساختار تشکیلاتی خواهد شد .


حوزه خدمات شهری در طرح معماری سازمانی با هدف شناخت و اصلاح فرآیندها سبب تحولی نوین در ساختار تشکیلاتی خواهد شد .

جعفر امین مقدم معاون خدمات شهری در نشست معماری سازمانی حوزه خدمات شهری ، نقشه سازمانی را یکی از مولفه‌های جدی برای برنامه‌ریزی و مدیریت تغییرات سازمانی دانست و اظهار داشت : استفاده از معماری سازمانی و بهبود روشها تحولی نوین در حوزه منابع انسانی و ساختار تشکیلاتی سازمان‌ها است که هر چه بزرگتر و پیچیده‌تر باشند وجود نقشه سازمانی ،موثرتر و بیشتر مورد نیاز است.

وی تحول ساختاری در حوزه خدمات شهری را از اصول مدیریت نوین شهری برشمرد وگفت : در مدیریت شهری استراتژی به شکلی تعریف می‌شود که مشتری مداری در رأس برنامه ریزی قرار گرفته و بحث تدوین بانک اطلاعاتی برای رضایت مشتری و تعریف فرآیند اجرایی برای سنجش رضایت مندی ارزیابی می‌شود که نتیجه آن کم شدن موازی کاری و تسهیل شدن روند های اداری است و در صورتیکه این پروژه با حداکثر انطباق با شرح خدمات مدیریت شهری تهیه و ارائه گردد با تمام توان برای تحقق آن تلاش خواهیم نمود .

در ادامه این نشست علی اکبرمصطفوی طراح پروژه معماری سازمانی به ارائه گزارشی در خصوص محتوا وساختار این طرح پرداخت و گفت : معماری سازمانی به عنوان چارچوبی برای تبیین ،هماهنگ سازی و همسو سازی کلیه فعالیتها و عناصر سازمان در جهت نیل به اهداف راهبردی سازمان طراحی گردیده است .

سید محمد علی شبانی مدیر تحول وامور اداری شهرداری یزد نیز در این نشست گفت : معماری سازمانی رویکردی جامع و یکپارچه است که جنبه‌ها و عناصر مختلف سازمان (سیستم) را با نگاه مهندسی تفکیک و تحلیل می‌نماید و شامل مجموعه مستندات، مدل‌ها، استانداردها و اقدامات اجرایی برای تحول از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است و به صورت مداوم توسعه و بروزرسانی می‌شود.