نمایشگر دسته ای مطالب

در لیالی قدر ،خانه سالمندان بهار ،میهمان ضیافت افطاری پیمانکاران شهرداری گردید

در لیالی قدر ،خانه سالمندان بهار ،میهمان ضیافت افطاری پیمانکاران شهرداری گردید


در لیالی قدر ،خانه سالمندان بهار ،میهمان ضیافت افطاری پیمانکاران شهرداری گردید

میرجلیلی ،مدیر هماهنگی نظارت بر خدمات شهری درخصوص توزیع افطاری در بین کارگران وپاکبانان خدمات شهری  گفت : با هماهنگی های به عمل آمده هر ساله در ماه مبارک رمضان پیمانکاران خدمات شهری ،پاکبانان و کارگران خدمات را در ضیافت افطاری میهمان می نمایند که امسال با توجه به شرایط به وجود آمده و پیشنهاد معاون خدمات شهری مقرر شد این ضیافت به صورت بن غذا تهیه و به ایشان تحویل شود .وی افزود ، در کنار این عمل خداپسندانه و به منظور تکریم سالمندان ،تعدادی غذا نیز در شبهای لیالی قدر، به خانه سالمندان بهاریزد نیز تحویل گردید .