نمایشگر دسته ای مطالب

دعای وسعت رزق

دعای وسعت رزق


دعای وسعت رزق

حضرت صادق (ع) فرمود من ندیدم چیزی برای زیاد شدن رزق بهتر از این:

الهم ارزقنی من فضلک الواسع الحلال الطیب، رزقاً واسعاً حلالاً طیباً، بلاغاً للدنیا والاخره، صباً صباً هنیاً مریاً،من غیر کدً ولا منً من احد من خلقک، الا سعه من فضلک الواسع، فانک قلت واسئلوا الله من فضله، فمن فضلک اسئل، و من عطیتک اسئل، و من یدک الملا اسئل

 

 

بار خدایا نصیب کن به من از فضل واسع حلال پاکیزه ات روزی وسیع حلال پاکیزه را جهت رسیدن به دنیا و آخرت فراوان فراوان گوارای نوش جان بدون سختی و بدون منت از کسی از آفریدگانت جز به فراوانی از فضل وسیت زیرا تو فرمودی که سئوال کنید از خداوند پس از فضلش پس از فضلت سئوال می کنم و از بخششت سئوال می کنم و از دست پر تو سوال می کنم