نمایشگر دسته ای مطالب

دومین جلسه برگزاری ستاد تسهیلات نوروزی شهر یزد

دومین جلسه برگزاری ستاد تسهیلات نوروزی شهر یزد


دومین جلسه برگزاری ستاد تسهیلات نوروزی شهر یزد

دومین جلسه ستادتسهیلات نوروزی شهر یزد در ساعت 6:30 مورخ 97/08/22 با حضور اعضاء ستاد تسهیلات استقبال از بهار و ایام نوروزدر سالن جلسات شهرداری یزد برگزار گردید.با توجه به دستور کار جلسه ،کمیته های تخصص مشخص و مقرر گردید این جلسات با هماهنگی کمیته های مذکور بصورت مستمر تا آخر سال ادامه داشته باشد.در ادامه هریک از اعضاء به بیان دیدگاهها و نکته نظرات در خصوص نحوه برگزاری موارد مربوط به ایام تعطیلات نوروزی نمودند.