دومین جلسه برگزاری ستاد تسهیلات نوروزی شهر یزد

دومین جلسه برگزاری ستاد تسهیلات نوروزی شهر یزد

دومین جلسه ستادتسهیلات نوروزی شهر یزد در ساعت 6:30 مورخ 97/08/22 با حضور اعضاء ستاد تسهیلات استقبال از بهار و ایام نوروزدر سالن جلسات شهرداری یزد برگزار گردید.با توجه به دستور کار جلسه ،کمیته های تخصص مشخص و مقرر گردید این جلسات با هماهنگی کمیته های مذکور بصورت مستمر تا آخر سال ادامه داشته باشد.در ادامه هریک از اعضاء به بیان دیدگاهها و نکته نظرات در خصوص نحوه برگزاری موارد مربوط به ایام تعطیلات نوروزی نمودند.