دومین و سومین روز برگزاری کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل شهرداری یزد