دیدار رئیس سازمان فرهنگی، ورزشی با سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز

دیدار رئیس سازمان فرهنگی، ورزشی با سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، عباس ملازینلی رئیس سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری یزد با حضور در سازمان سیما، منظر و فضای سبز با سید علیرضا رسولی سرپرست سازمان دیدار و گفتگو کردند.

در این جلسه مسائل مشترک دو سازمان از جمله فضاهای تبلیغاتی شهر، امور اجتماعی، استفاده بهینه از فضاهای شهری با مشارکت هر دو سازمان در چارچوب وظایف سازمانی و ارتقا و بسط آنها  مورد بحث و برررسی قرار گرفت.