رزمایش زنگ نشاط

رزمایش زنگ نشاط

دررزمایشی که به منظور پاکسازی محیط پیرامون مراکز آموزشی در شروع سال تحصیلی با محوریت مرکز فرماندهی نیروی انتظامی استان و همکاری شهرداری یزد و اداره کل آموزش و پرورش جهت 22600 دانش آموزی که در 2000مدرسه سطح استان تحصیل میکنند برگزار شد واحدهای مرتبط با معاونت خدمات شهری آمادگی همه جانبه خود را اعلام کردند در این مراسم فرمانده نیروی انتظامی ،شهرداریزد ،مدیر کل آموزش پرورش ومعاون خدمات شهری شهرداری حضور داشتند و خودروهای خدمات رسان در حوزه معاونت خدمات شهری از جلوه جایگاه رژه رفتند