نمایشگر دسته ای مطالب

رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده ازماسک برای تمامی کارگران حوزه خدمات شهری الزامی است

رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده ازماسک برای تمامی کارگران حوزه خدمات شهری الزامی است


رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده ازماسک برای تمامی کارگران حوزه خدمات شهری الزامی است

در جلسه ای که با حضور قائم مقام معاونت خدمات شهری و معاونین خدمات مناطق و همچنین نمایندگان پیمانکاران برگزار شد منصوری زاده به شرایط حاد ایام کرونایی در شهر یزد اشاره کرد وگفت : با توجه به شروع فصل پاییز و احتمال بیماریهای مختلف و همچنین تشدید بیماری کرونا ، تمامی کارگران حوزه خدمات شهری در بخش های نظافت شهری ،جمع آوری پسماند و نیزدربخش فضای سبز باید پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند

قائم مقام معاون خدمات شهری تاکید کرد خدمات شهر تعطیلی ندارد و نبایستی این بخش از شهربا مشکل نیرو مواجه شود، از این رو حفظ سلامت کارگران خدمات شهری از اهمیت بالایی برخوردار است

وی گفت پیمانکاران موظفند به میزان کافی ماسک و مواد ضد عفونی در اختیارکارگران قرار دهند و درصورت عدم استفاده از ماسک توسط کارگر در مرحله اول به شرکت اخطار و در صورت تکرار جریمه نقدی لحاظ می گردد .