نمایشگر دسته ای مطالب

رئیس کمیسیون نظارت شورای اسلامی شهر یزد، عملکرد حوزه معاونت خدمات شهری را مطلوب ارزیابی نمود.

رئیس کمیسیون نظارت شورای اسلامی شهر یزد، عملکرد حوزه معاونت خدمات شهری را مطلوب ارزیابی نمود. 

به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری یزد، مهندس وحید رضا خباز زاده یزدی، رئیس کمیسیون نظارت شورای اسلامی یزد، به اتفاق مهندس امین مقدم، معاون خدمات شهری شهرداری یزد،  از پروژه های سطح شهر و سازمانهای تابعه حوزه معاونت خدمات شهری بازدید نمود.

مهندس خباز زاده یزدی ضمن بازدید از پروژه های سطح شهر و با تکمیل فرم های نظارتی، عملکرد معاونت خدمات شهری و سازمانهای تابعه آن را ارزیابی و برآیند آن را مطلوب ارزیابی نمود.

رئیس کمیسیون نظارت شورای اسلامی شهر یزد، نظارت بر عملکرد فعالیت های شهرداری را امری لازم دانست و اذعان داشت شورای اسلامی دوره چهارم، تمام تلاش خویش را جهت حمایت از فعالیت های صورت گرفته اعلام می دارد.

مهندس امین مقدم نیز ضمن اشاره به تحولات چشمگیر صورت گرفته در سیاستهای اجرائی خدمات شهری، تصریح نمود: این معاونت در حال تدوین برنامه های اجرائی جدیدی برای توسعه سطح خدمات رسانی به شهروندان می باشد.