نمایشگر دسته ای مطالب

ساماندهی فضای سبز باغ گلکار( فرهنگسرای بانوان)

ساماندهی فضای سبز باغ گلکار( فرهنگسرای بانوان)


ساماندهی فضای سبز باغ گلکار( فرهنگسرای بانوان)

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز و در راستای توسعه فضای سبز، ساماندهی فضای سبز باغ گلکار(فرهنگسرای بانوان) شامل خاکبرداری،خاکریزی، حذف علف های هرز، هرس درختان وکاشت گونه های متنوع گیاهی در دستور کار قرار و اجرا گردید..

سید علیرضا رسولی سرپرست سازمان با اعلام این خبر گفت: ترمیم و بازپیرایی فضاهای سبز به اندازه ایجاد آن دارای اهمیت است که در این راستا ساماندهی فضای سبز باغ گلکار واقع در محله حسن آباد در دستور کار قرار گرفت و عملیات خاکبرداری، خاکریزی، حذف علف های هرز و هرس درختان و کاشت گونه های گیاهی شامل 4000 گلدان انواع شمشاد، نسترن سفید، گل کاغذی، رز محمدی، جونی پیروس و ... و نیز 50 درخت انجام شد.