ساماندهی ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین با حکم دادستانی

ساماندهی ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین با حکم دادستانی

با توجه به پیگیری های صورت گرفته در خصوص ساماندهی ماشین آلات عمرانی و ساختمانی که اقدام به توقف در معابر عمومی و حاشیه ی میادین نموده اند با هماهنگی های صورت گرفته نسبت به مسدود نمودن ورودیهای توقف محل های ذکر شده  انجام و برای ممانعت از تکرار یا هرگونه تخلفی از طرف مالکان دستور دادستانی اخذ گردید