نمایشگر دسته ای مطالب

ساماندهی و آماده سازی بلوارهای سطح شهر جهت گلکاری

ساماندهی و آماده سازی بلوارهای سطح شهر جهت گلکاری


ساماندهی و آماده سازی بلوارهای سطح شهر جهت گلکاری

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز و در راستای افزایش بهره وری فضای سبز، عملیات ساماندهی و آماده سازی بلوارهای سطح شهر جهت گلکاری در حال اجرا می باشد.

سید علیرضا رسولی با اعلام این خبر گفت: به منظور زیبا سازی و آماده سازی فضای سبز جهت گلکاری، عملیات ساماندهی فضای سبز تعدادی از بلوار های سطح شهر از قبیل بلوارهای شهید صدوقی، شهید منتظر قائم، آیت ا... طالقانی، 17 شهریور، امام خامنه ای، شهید واعظ، گلستان شرقی آزادشهر و ... شامل حذف علف های هرز، هرس درختان و حذف شاخه های خشک، خاکبرداری و خاکریزی و ... در حال اجرا می باشد.

وی افزود: عملیات فوق جهت فراهم نمودن بستر کاشت نشاء های گل شب بو و همیشه بهار می باشد تا شاهد رشد آن در زمستان و شکوفایی گل ها در بهار 1400 باشیم که به همین منظور از 40000 گلدان گل که در نهالستان سازمان تولید شده استفاده خواهد شد.