ساماندهی و درختکاری پروزه مسیر ریل راه آهن

ساماندهی و درختکاری پروزه مسیر ریل راه آهن

پروژه ساماندهی مسیر راه آهن یزد که با مشارکت دستگاههای اجرایی شهرستان و استان و بنا به پیشنهاد رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر و شهرداری یزد و با محوریت مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد در تاریخ 97/12/18 که پس از انتقال خاک و نخاله های انباشته شده و تسطیح و آماده سازی اولیه مبادرت به غرص نهال گردید که این اقدام  ارزشمند در راستای ارتقاء بخشی به فضای سبز و ساماندهی منظر شهری خواهد بود