نمایشگر دسته ای مطالب

ساماندهی کارگران فصلی هم به نفع کارگران و هم به نفع شهرو شهروندان یزدی است

ساماندهی کارگران فصلی هم به نفع کارگران و هم به نفع شهرو شهروندان یزدی است


ساماندهی کارگران فصلی هم به نفع کارگران و هم به نفع شهرو شهروندان یزدی است

به منظور رفع معضل کارگران میدانی در خصوص عدم مکان مناسب جهت استقرار، نشستی با موضوع ساماندهی کارگران فصلی در دفتر معاون خدمات شهری برگزار شد

حسین صالحیان معاون خدمات شهری در این نشست ضمن بیان این موضوع که وجود کارگران در اطراف میادین شهر موجب نازیبایی چهره شهر و همچنین به وجود آمدن برخی مشکلات از قبیل سرقت ،برای همشهریان شده است گفت : با راه اندازی مکانی جهت استقرار کارگران فصلی و شناسنامه دار شدن آنها این معضل برطرف خواهد شد. وی همچنین به امکان افزایش مهارت کارگران و درجه بندی نوع مهارت کارگران برای مشاغل مختلف اشاره کردو گفت : طرح ساماندهی کارگران فصلی را می توان به عنوان یک اقدام بسیار ارزشمند شهری قلمداد کرد که با همکاری دستگاههای دیگر امکان پذیر می باشد. معاون خدمات شهری گفت: با بررسی های به عمل آمده قریب به 12 دستگاه استانی باید در این امر به شهرداری کمک نمایند

در این نشست دشتی رییس سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی ادامه داد :با بررسی های به عمل آمده ازدستورالعمل اجرایی شهرهای دیگر در خصوص ساماندهی کارگران فصلی اقدامات اولیه در این خصوص انجام شده و جانمایی مناسب در نقاط مختلف شهر برای استقرار کارگران در نظر گرفته شده است .که با اجرایی شدن این طرح ،مکانهای مورد نظر تجهیز خواهند شد همچنین در ادامه سیف الدینی مدیر اجراییات ورفع تخلفات شهری و فلاح زاده سرپرست واحد حقوقی شهرداری نیزبه بیان نقطه نظراتی در خصوص این طرح پرداختند