ست ورزشی ویژه معلولین راه اندازی شد

ست ورزشی ویژه معلولین راه اندازی شد

اولین ست ورزشی مناسب معلولین با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی درپارک آزادگان نصب و راه اندازی گردید . حسین صالحیان معاون خدمات شهری شهرداری یزد در این باره گفت با توجه به هدف افزایش روحیه معلولین و امکان استفاده این عزیزان از وسایل ورزشی مناسب،اولین مجموعه ست ورزشی مکانیکی در پارک آزادگان نصب گردید.وی همچنین اضافه کرد :با توجه به اینکه یزد شهر دوستدار معلول لقب گرفته لذا مسولیت ما در قبال این عزیزان بیش از پیش شده و در آینده ای نزدیک در سایر پارک های سطح شهر پس از جانمایی مناسب،نصب این دستگاهها در دستور کار قرار خواهد گرفت.