نمایشگر دسته ای مطالب

سرپرست معاونت خدمات شهری از تدوین و تصویب آیین نامه انتصاب و انتخاب فرماندهان ایستگاههای آتش نشانی خبر داد.

سرپرست معاونت خدمات شهری از تدوین و تصویب آیین نامه انتصاب و انتخاب فرماندهان ایستگاههای آتش نشانی خبر داد.


سرپرست معاونت خدمات شهری از تدوین و تصویب آیین نامه انتصاب و انتخاب فرماندهان ایستگاههای آتش نشانی خبر داد.

جعفر امین مقدم سرپرست معاونت خدمات شهری در نشست هیئت مدیره سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بر اهمیت فعالیت پرسنل آتش نشان باردیگر تاکید کرد وگفت : حفظ آمادگی جسمانی و روحی این کارکنان در بالاترین سطح، همواره از اولویت‌های اصلی مدیریت شهری به حساب می آید و باید برای این مهم از ظرفیت های تشویقی مناسب استفاده شود .

معاون خدمات شهری همچنین در خصوص تدوین آیین نامه انتخاب و انتصاب فرماندهان ایستگاههای آتش نشانی خاطر نشان کرد :با توجه به اهمیت تاثیر گذاری نقش فرماندهان واستفاده از تفکرات نوین و همچنین ارتقاء توان عملیاتی ، با تکیه بر شایستگی های علمی و عملی نیروهای آموزش دیده آتش نشان ، این آیین نامه به تصویب هیئت مدیره رسید و در دستور کار سازمان قرار گرفت .

سیدمحمدمیرجلیلی رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد نیز در این باره افزود: تدوین آیین نامه انتصاب و انتخاب فرماندهان می تواند سبب وحدت رویه در انتصابات فرماندهان ایستگاهها باشد که با تکیه بر شایسته سالاری به عنوان رکن مهمی برای بستر سازی ایمنی شهری به حساب می آید . که در این راستا لایحه ای با مطالعه اسناد موجود و الگو برداری از سازمان های پیشرو در این زمینه به هیات مدیره پیشنهاد و به تصویب رسید .