نمایشگر دسته ای مطالب

سرپرست معاونت خدمات شهری تسریع بخشیدن پروژه های مختلف شهری در جهت افزایش رفاه همشهریان را از اهداف خود برشمرد

سرپرست معاونت خدمات شهری تسریع بخشیدن پروژه های مختلف شهری در جهت افزایش رفاه همشهریان را از اهداف خود برشمرد


سرپرست معاونت خدمات شهری تسریع بخشیدن پروژه های مختلف شهری در جهت افزایش رفاه همشهریان را از اهداف خود برشمرد

جعفر امین مقدم سرپرست معاونت خدمات شهری با حضور دریکصد وچهل ونهمین کمیسیون خدمات ومحیط زیست شهری به بیان اهداف این معاونت پرداخت.

سرپرست معاونت خدمات شهری دراین نشست ضمن قدر دانی از اقداماتی که تاکنون در این معاونت صورت گرفته برتسریع بخشیدن پروژه های شهری تاکید کرد و گفت :با توجه به حجم موارد مختلفی که در حیطه معاونت خدمات شهری وجود دارد ضمن لزوم توجه به تقویت همه جانبه مالی و انسانی در این حوزه ،با ارتقای فضای کمی وکیفی در شهر، تلاش و توان خود را جهت افزایش رفاه شهروندان به کار خواهیم گرفت. و این دور از انتظار نیست .

در این نشست سپنتا نیکنام رییس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری به بیان موارد مختلف در حوزه های محیط زیست ،فضای سبز ، مدیریت پسماند ،سیما ومنظر شهری ،دفع روان آبهای سطحی و همچنین سد معبر در بافت تاریخی از مباحث زیر مجموعه معاونت خدمات شهری پرداخت و گفت : اقداماتی که تاکنون در این حوزه ها صورت گرفته قابل تقدیر است اما باید بدانیم که تا رسیدن به شرایط ایده آل برای همشهریان اقدامات بیشتری باید صورت پذیرد.

در ادامه این نشست حمیدرضا رحیم دل رییس سازمان مدیریت پسماند ،سید محمد میرجلیلی رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و یدالله سلیمیان سرپرست مدیریت بحران به ارائه گزارش عملکرد های خود پرداختند .