نمایشگر دسته ای مطالب

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری یزد گفت: طرح های اولویت دار دفع و جمع آوری آبهای سطحی با همت مناطق شهرداری تا پایان سال اجرایی می گردد .

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری یزد گفت: طرح های اولویت دار دفع و جمع آوری آبهای سطحی با همت مناطق شهرداری تا پایان سال اجرایی می گردد .


سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری یزد گفت: طرح های اولویت دار دفع و جمع آوری آبهای سطحی با همت مناطق شهرداری تا پایان سال اجرایی می گردد .

جعفر امین مقدم سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری یزد در تشریح طرح های مصوب و اجرایی در خصوص دفع و جمع آوری آبهای سطحی گفت : اقداماتی تا کنون درخصوص دفع وهدایت روان آبها در مناطق مختلف شهر صورت گرفته که مطلوب به نظر می رسد ولیکن به منظور سهولت تردد و افزایش بهره وری همشهریان در مواقع بارندگی ، با همت مدیران مناطق 25 نقطه دیگر تعریف و نحوه اصلاح و هدایت روان آبها در این نقاط طراحی گردیده که تا پایان سال توسط مناطق پنچگانه اجرایی و به بهره برداری خواهد رسید.

امین مقدم افزود : از سال گذشته تا کنون 713حلقه چاه جذبی با اعتباری بالغ بر 52 میلیارد ریال در نقاط مختلفی از شهر با تشخیص مناطق حفر گریده است که در کاهش حجم آبگرفتگی معابر بسیار موثر بوده است .

وی در خصوص سایرفعالیت های انجام شده به منظور دفع و هدایت آبهای سطحی گفت : از اقدامات دیگر انجام شده می توان به عملیات اصلاح شیب و آسفالت ،کانال کشی و لوله گذاری اشاره کرد که با توجه به نظر مناطق و طرح ارائه شده توسط مشاور اجرایی گردیده است .

وی ادامه داد در منطقه یک برای اصلاح شیب و لوله گذاری درشش نقطه تعریف شده نه میلیارد و ششصد میلیون ریال ،منطقه 2 نیز برای شش نقطه اولویت دار 12 میایارد ریال ، منطقه 3 با 4نقطه تشخیص داده شده پنج میلیارد و سیصد میلیون ریال ،منطقه چهاربا شش نقطه تعریف شده ده میلیارد و پانصد میلیون ریال و بافت تاریخی نیز با اصلاح شش نقطه بحرانی در زمان بارندگی مبلغ پنج میلیارد و یکصد میلیون ریال هزینه گردیده است .