نمایشگر دسته ای مطالب

سرپرست معاونت خدمات شهری عنوان کرد: شهر میراث جهانی یزد همانند سالهای گذشته به استقبال عید نوروز خواهد رفت

سرپرست معاونت خدمات شهری عنوان کرد: شهر میراث جهانی یزد همانند سالهای گذشته به استقبال عید نوروز خواهد رفت


سرپرست معاونت خدمات شهری عنوان کرد: شهر میراث جهانی یزد همانند سالهای گذشته به استقبال عید نوروز خواهد رفت

جعفر امین مقدم سرپرست معاونت خدمات شهری در نشستی با شهرداران مناطق بر آمادگی کامل در استقبال ازعید نوروز همانند سالهای گذشته و همچنین تقویت منطقه محوری فعالیت ها تاکید کرد

سرپرست معاونت خدمات شهری در ابتدای این نشست ضمن اعلام آمادگی برای همکاری همه جانبه با مناطق ،بر لزوم آماده نمودن شهربه منظور استقبال ازعید باستانی نوروز اشاره کرد و گفت : هرچند که با توجه به شرایطی که به خاطر ویروس کرونا به وجود آمده به نظر می رسد ایام عید را در شرایطی خاص سپری نماییم اما رسالت و وظیفه ما ایجاب می کند در شهر میراث جهانی یزد همانند سالهای گذشته پروژه های مطلوبی را برای این ایام در نظر بگیریم

امین مقدم در ادامه این نشست در خصوص واگذاری مدیریت ونظارت فضای سبز به مناطق اشاره وگفت: یکی از اقدامات موثری که می تواند موجب بهبود فضای سبز شهری شود ،منطقه محوری فضای سبز است که با توجه به چارت سازمانی مصوب در نظر داریم در کوتاهترین زمان ممکن این اقدام صورت گیرد .

سید ابوالفضل کشفی مدیر منطقه دو شهرداری یزد در ادامه به بیان مطالبی در خصوص اقدامات انجام شده در مواقع بارندگی اخیر اشاره کرد و گفت : کاستی ها وناهماهنگی هایی در استفاده از امکانات و ارتباطات بین بخشی در مواقع بحران وجود دارد که لازم است این معضل برطرف گردد و با توجه به تسلط مدیران مناطق بر منطقه تحت نظارت خود بهینه است تا در هنگام بحرانها مسئولیت مدیریت آن بر عهده مدیران مناطق قرار گیرد .

حمید دهقان مدیر منطقه یک نیز در این نشست ضمن آمادگی برای استقبال از نوروز گفت: با توجه به فرصت باقی مانده تا ایام عید ،فضاسازی های مناسب ،اصلاح روشنایی ها و تعریف پروژه های زیبا سازی در دستور کار منطقه قرار دارد .

همچنین آقایان سید محمود کشفی پور مدیر منطقه تاریخی ،رضا اللهیاری مدیر منطقه سه و علیرضا مشایخی مدیرمنطقه چهار نیزدر این نشست به بیان نظراتی در خصوص مباحث مطرحه شده پرداختند .