نمایشگر دسته ای مطالب

سرپرست معاونت خدمات ومحیط زیست شهری بررسی و رفع مشکلات نیروهای آتش نشان را بهترین هدیه در روز آتش نشانی و خدمات ایمنی برای آنها دانست

سرپرست معاونت خدمات ومحیط زیست شهری بررسی و رفع مشکلات نیروهای آتش نشان را بهترین هدیه در روز آتش نشانی و خدمات ایمنی برای آنها دانست


سرپرست معاونت خدمات ومحیط زیست شهری بررسی و رفع مشکلات نیروهای آتش نشان را بهترین هدیه در روز آتش نشانی و خدمات ایمنی برای آنها دانست

حمید رضا رحیمدل سرپرست معاونت خدمات و محیط زیست شهری شهرداری یزد در روز هفتم مهرماه به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی با حضور در جمع آتش نشانان ایستگاه 5 در نشستی صمیمی به ضرورت بررسی و رفع مشکلات نیروهای آتش نشان اشاره کرد وگفت : آتش نشانی شغلی است که با عشق، اعتقاد و از خودگذشتگی همراه است،و یک نیروی آتش نشان با تمام توان در این راه قدم می گذارد تا نجات بخش جان ومال هم نوع خود باشد و این بزرگترین ایثار و از خود گذشتگی است که باید مورد تقدیر قرار گیرد. رحیمدل افزود :به کار گیری نیروهای آموزش دیده و توانمند و همچنین استفاده از تجهیزات مختلف حفاظت فردی و امدادی پیشرفته در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی از نکات بسیار با اهمیت در حوزه خدمات رسانی به شمار می آید و از طرفی ارتقائ سطح رفاه و آسایش نیروی آتش نشان و همچنین بررسی و رفع مشکلات معیشی آنها نیز از نکات بسیار با اهمیت و ضروری در خدمات رسانی بهتر به همشهریان می باشد که باید مورد توجه مدیران شهری قرار گیرد