نمایشگر دسته ای مطالب

سرپرست معاونت خدمات و محیط زیست شهری شهرداری یزد برافزایش توان زیرساختی مدیریت شهری همگام با توسعه شهری تاکید نمود .

سرپرست معاونت خدمات و محیط زیست شهری شهرداری یزد برافزایش توان زیرساختی مدیریت شهری همگام با توسعه شهری تاکید نمود .


سرپرست معاونت خدمات و محیط زیست شهری شهرداری یزد برافزایش توان زیرساختی مدیریت شهری همگام با توسعه شهری تاکید نمود .

حمید رضا رحیمدل سرپرست معاونت خدمات و محیط زیست شهری شهرداری یزد در مراسم معارفه ،به وضعیت فعلی خدمات شهری در شهر میراث جهانی یزد اشاره کرد و گفت : با توجه به اقدامات خدماتی و محیط زیستی که تا کنون در شهر یزد صورت گرفته در بخش نظافت شهری ،رفت وروب،فضای سبزشهری و غیره توانسیم در بین کلانشهرهای کشور رتبه مطلوب و قابل قبولی را بدست آوریم که این مهم ،مرهون تلاش همه معاونین خدمات شهری ادوار گذشته شهرداری یزد می باشد .

توسعه زیر ساخت های مدیریت شهری همگام با توسعه شهری از دیگر مولفه هایی بود که حمید رضا رحیمدل در این نشست به آن اشاره کرد وگفت : پروژه های متعددی برای ارتقائ کیفی خدمات رسانی به شهروندان در دست اقدام است که از نمونه های آن میتوان به آماده سازی و راه اندازی پروژه خط 300 تنی تفکیک و پردازش پسماندهای شهری و همچنین طرح توانمند سازی جوامع محلی اشاره کرد که تحولی بسیار ارزشمند در حیطه مدیریت شهری به وجود خواهد آورد .

سرپرست معاونت خدمات و محیط زیست شهری همچنین به موضوع افزایش سرانه فضای سبز اشاره کرد و افزود : حفظ و توسعه فضای سبز با رویکرد افزایش نشاط شهروندان از دیگر اهدافی است که در این دوره مدیریت شهری به دنبال آن هستیم و امیدواریم در آینده ای نزدیک شاهد تغییرات چشگیر در این حوزه باشیم .