سومین جلسه ستاد تسهیلات نوروزی

سومین جلسه ستاد تسهیلات نوروزی

سومین جلسه ستاد تسهیلات نوروزی در مورخ 97/08/29 و با حضور اعضاء ستاد در سالن جلسات شهرداری یزد برگزار و پیرامون مسائل و موارد مربوط به موضوع جلسه بحث و تبادل نظر گردید