نمایشگر دسته ای مطالب

صالحیان حفظ درختان راحفظ شالوده محیط زیست شهری دانست

صالحیان حفظ درختان راحفظ شالوده محیط زیست شهری دانست


صالحیان حفظ درختان راحفظ شالوده محیط زیست شهری دانست

در دهه محیط زیست، نشست مسولین وفعالان محیط زیست شهری با حضور اصحاب رسانه در بوستان طوبی برگزار شد. در این نشست صالحیان ضمن بیان اهمیت حفظ و حراست از محیط زیست شهری بر ضرورت اهمیت همراهی وهمکاری مردم در این امر اشاره کرد و گفت : با بالا بردن سطح آگاهی های مردم و مساعدت آنها بر این مهم دست خواهیم یافت . وی در پاسخ به سوالی در مورد حفظ باغات سطح شهر گفت : شهرداری تمام توان وتلاش خود را برای حفظ و نگهداری باغات سطح شهربه کار گرفته چون از نظر اقلیمی شالوده شهری براین پایه بنا گردیده اما برخی از سود جویان متخلف به صورت شبانه اقدام به قطع درختان می نمایند که برای مقابله با این نوع افراد علاوه بر جرایم نقدی ،مراجع قضایی نیزباید به صورت جدی ورود پیدا کنند . وی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص اجرای ماده 16 قانون مدیریت پسماند اظهار داشت : مساعدت مردم در توجه به ساعات جمع آوری پسماندهای خانگی با توجه به تقویم های توزیع شده در سطح مناطق موجب افزایش رضایتمندی همشهریان و جلوگیری از انتشار آلودگی ها خواهد شد که در صورت عدم توجه و همکاری ،با اجرای ماده 16قانون مدیریت پسماند با متخلفین برخورد قضایی صورت خواهد گرفت . در این نشست نیکنام رییس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری،صفدر پور رییس سازمان سیما منظرو فضای سبز،رحیمدل رییس سازمان پسماند،مختاری مدیر گروه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی و جمعی از فعالان وحامیان محیط زیست و برخی از اصحاب رسانه حضور داشتند