نمایشگر دسته ای مطالب

ضیافت افطاری کارگران خدمات شهری شهرداری یزد

ضیافت افطاری کارگران خدمات شهری شهرداری یزد


ضیافت افطاری کارگران خدمات شهری شهرداری یزد

طبق روال سالهای گذشته ضیافت افطاری کارگران خدمات شهری در مورخ 98/3/8 با هزینه پیمانکاران خدمات شهری به تفکیک مناطق پنجگانه در پنج نقطه شهر (تالار شهر-تالار فرهنگیان-تالار قصر-تالار نور-تالار محبوب) برگزار گردید