طراحی کاشت بوستان باد و سایه

طراحی کاشت بوستان باد و سایه

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، فضای سبز پارک باد و سایه بارعایت اصول و ضوابط فضای سبز و ایده های خلاقانه طراحی و آماده پیاده سازی گردید.

سید علیرضا رسولی سرپرست سازمان با اعلام این خبر گفت: فضاهای عمومی شهری که پارک ها بعنوان بخش مهمی از این فضاهای عمومی محسوب می شوند باعث سرزندگی و جنب و جوش شهر می گردند و اهمیت پارک ها در شهرهای امروز به حدی است که وجود آن با ارائه امکانات کافی برای همه گروه های سنی، یکی از شاخص های توسعه یافتگی شهری به حساب می آید.پارک ها از اجزای مختلفی از قبیل فضاهای سبز، مبلمان  تجهیزات و کفپوش ها تشکیل می شوند که در مراحل طراحی باید به اصول و ضوابط هر کدام از آن ها توجه کرد.

 وی در ادامه افزود: طراحی پارک امروزه تنها شامل طراحی فرم، عملکرد، ساختار و حتی فضا نمی شود، بلکه پارک ها محل تجلی تجربه مردم و توانمند سازی استفاده کنندگان است که در این راستا فضای سبز پارک "باد و سایه" با صرف بیش از 100 ساعت کار کارشناسی و بکارگیری 70 نوع گونه گیاهی سازگار با شرایط آب و هوایی منطقه، با توجه به رنگ، بافت، نوع تاج،خزان پذیر بودن و سایر فاکتورهای مهم طراحی گردید که با تکمیل شدن فعالیت های عمرانی در فصل مناسب نسبت به احداث این فضای سبز اقدام خواهد شد.