نمایشگر دسته ای مطالب

طرح مهر درخشان رضوی

طرح مهر درخشان رضوی


طرح مهر درخشان رضوی

با مساعدت سرپرست شهرداری یزد و با پیگیریهای مستمر صالحیان معاون خدمات شهری شهرداری اعزام اولین کاروان زیارتی پاکبانان شهرداری یزد درمورخ 97/08/19 با مشارکت نمایندگی آستان قدس رضوی در قالب طرح مهر درخشان رضوی انجام گردید