نمایشگر دسته ای مطالب

فرایندهای اجرایی صحیح و منطقی و نظارت دقیق دو مولفه مهم برای بهبود بیش از پیش خدمات دهی به شهروندان

فرایندهای اجرایی صحیح و منطقی و نظارت دقیق دو مولفه مهم برای بهبود بیش از پیش خدمات دهی به شهروندان


فرایندهای اجرایی صحیح و منطقی و نظارت دقیق دو مولفه مهم برای بهبود بیش از پیش خدمات دهی به شهروندان

درراستای تدقیق مفاد دفترچه پیمان خدمات شهری به منظور دستیابی به بهره وری بیشتر و روان تر شدن فرایند های اجرایی ، نشستی با حضور جعفر امین مقدم معاون خدمات شهری و مجید بیکی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی به همراه مدیران وکارشناسان حوزه های مختلف تشکیل شد .

در این نشست ضمن بررسی ساختارها و مناسبات دفترچه پیمان و هزینه های مترتب بر آن در خصوص نحوه اجرا و هزینه های مربوط به جمع آوری زباله ،رفت وروب ،جمع آوری سگ های ولگرد و برخی خدمات مربوط به مدیریت بحران بحث و تبادل نظر شد .

جعفر امین مقدم در این نشست به اهمیت و ضرورت نحوه صحیح واگذاری و اجرای امور خدمات شهری اشاره کرد و گفت : با توجه به اینکه موضوعات امور خدمات شهری با زندگی روزانه مردم در ارتباط است و در صورت عدم اجرای صحیح و به موقع تهدیدی برای بهداشت عمومی و امنیت شهروندان به حساب می آید لازم است پیمانکارانی با رزومه قوی ، تجهیزات به روز  و توان مالی مناسب در این پیمان انتخاب شوند.

وی در ادامه به اهمیت نظارت صحیح بر اجرای مفاد دفترچه پیمان خدمات شهری توسط ناظران مستقر در مناطق و همچنین ناظرین عالیه اشاره کرد و گفت در صورت نظارت برا اجرای دقیق مفاد این دفترچه ،شهروندان از پتانسیل های آن ، بهره مند خواهند شد .