فضا سازی متفاوت شهر در دهه امامت و ولایت

فضا سازی متفاوت شهر در دهه امامت و ولایت

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز، فضای شهر با استفاده از ریسه های نوری، پرچمی و المان های مرتبط متناسب با ایام دهه امامت و ولایت زیباسازی گردید.

رسولی سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر و گرامی داشت دهه امامت و ولایت گفت: با توجه به اقدامات سازمان در راستای زیباسازی فضای شهر همگام با فرهنگ  و مناسبت های مختلف در طول سال، چهره شهر بنا به موقعیت زمانی فضا سازی می گردد.

وی در ادامه افزود: اعیاد بزرگ قربان و غدیر از مهمترین اعیاد شیعیان بوده و واحد سیما،منظر سازمان با آذین بندی و نصب المان در بلوارها و میادین سطح شهر از جمله نصب ریسه های نوری و پرچمی در خیابانهای امام خمینی (ره)، بلوار شهید واعظ و میادین شهید بهشتی، آزادی، همافر، شهید باهنر، امام حسن (ع)، حضرت قاسم (ع)، امام حسین (ع)، چهارراه بعثت و خیابان خرمشهر  بطول 15000 متر و  نصب 220 عدد پرچم الوان در نقاط مختلف شهر، نصب المان غدیر و نصب پرچم بزرگ میدان امام علی (ع)، با اعتباری بالغ بر2میلیارد ریال، چهره شهر را متناسب این ایام نمود.