نمایشگر دسته ای مطالب

قائم مقام معاونت خدمات شهری ازاهمیت راه اندازی هر چه سریعتر خط پردازش پسماندهای خانگی خبر داد.

قائم مقام معاونت خدمات شهری ازاهمیت راه اندازی هر چه سریعتر خط پردازش پسماندهای خانگی خبر داد.


قائم مقام معاونت خدمات شهری ازاهمیت راه اندازی هر چه سریعتر خط پردازش پسماندهای خانگی خبر داد.

در اولین کمیته فنی انتخاب پیمانکار خط پردازش پسماندهای خانگی ،محمد حسن منصوری زاده قائم مقام معاونت خدمات شهری بر اهمیت و لزوم راه اندازی این خط پردازش تاکید کرد .

وی گفت : با توجه به حجم بالغ بر 300 تن ورودی پسماند های خانگی روزانه به گود زباله ،اهمیت سرعت بخشی به راه اندازی خط پردازش باید مورد توجه قرار گیرد ، زیرا علاوه بر در آمد زایی می تواند کمک شایانی به سلامت خاک و حفظ محیط زیست بنماید .

سپنتا نیکنام رییس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری در این نشست به شرایط و توانمندی پیمانکار منتخب اشاره کرد و گفت با توجه به این که این پروژه در سالیان گذشته به علت انتخاب پیمانکار ناکارآمد به تعطیلی کشیده شده لذا ضروری است پیمانکاری انتخاب شود که هم از نظر بنیه مالی و هم از بعد نیروی انسانی و تجربه دارای شرایط لازم وتوانمندی کافی باشد .

حمید رضا رحیمدل رییس سازمان مدیریت پسماند نیزدر این نشست گفت :با توجه به بازدیدهای صورت گرفته از شهرهای مختلف که در بحت راه اندازی خط پردازش موفق بوده اند ، مانیز تمام توان خود را برای به کارگیری پیمانکاری توانمند و با تجربه به کار خواهیم گرفت.وتلاش می کنیم تا این پروژه هرچه سریعتر عملیاتی گردد 

در ادامه این نشست اعضای کمیته فنی و همچنین مشاورین طرح به بررسی صلاحیت پیمانکاران شرکت کننده پرداختند