قدردان آب سرزمین خود باشیم

قدردان آب سرزمین خود باشیم

انتقال آب دریا به داخل سرزمین موضوعی است که توسط وزارت نیرو برای 17 استان مطرح شده است .سئوالی که مطرح است این است که انتقال آب قرار است در چه صورتی مجوز بگیرد و برای کدام مصارف مجاز باشد؟

از سخنان معاون وزیر نیرو اینجور استنباط می شود که وزارت نیرو با انتقال آب دریا مخالفتی ندارد اما معتقدهستند می بایست یکسری کارهای دیگر انجام شود.اقداماتی نظیر مدیریت مصرف ،استفاده حداکثری از آبهای داخل سرزمین،بازچرخانی آب و استفاده از پساب تصفیه شده.

اگر تمام این کارها انجام شد و دیگر راهی برای تامین آب در منطقه نبود باید به سراغ شیرین نمودن آبهای دریا رفت ضمن اینکه انتقال آب دریا به سرزمینها از نظر محیط زیستی هم مشکلاتی را در بر دارد که آن نیز در جای خود حائز اهمیت است