متن معرفی معاون خدمات شهری شهرداری یزد

 حسین صالحیان
تحصیلات:کارشناسی ارشد کشاورزی

مسئولیت ها:
1-معاون خدمات شهری منطقه 2 شهرداری یزد
2-رئیس زیبا سازی شهرداری یزد
3-رئیس ستاد شهر سالم  شهرداری یزد
4- مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد
5- مدیر عامل سازمان تاکسی رانی شهرداری یزد
6-رئیس سازمان حمل و نقل و بار و مسافربری شهرداری یزد


اهداف و وظایف:
- سیاستگذاری،برنامه ریزی،هماهنگی و نظارت بر تامین و توسعه خدمات شهری مورد نیاز شهروندان
- برنامه ریزی و نظارت بر حفظ و بهبود محیط زیست
- سیاستگذاری،برنامه ریزی،نظارت بر رفع تخلفات شهری
- برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شهر