نمایشگر دسته ای مطالب

مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری یزد بر رعایت اصول بهداشتی و نظافت فردی کارگران خدمات شهری تاکید کرد

مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری یزد بر رعایت اصول بهداشتی و نظافت فردی کارگران خدمات شهری تاکید کرد


مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری یزد بر رعایت اصول بهداشتی و نظافت فردی کارگران خدمات شهری تاکید کرد

محمد رضا میرجلیلی مدیر هماهنگی ونظارت بر خدمات شهری شهرداری یزد در نشستی که به منظور ارائه آموزشهای لازم جهت جلوگیری از شیوع بیماری ناشی از ویروس کورونا در بین کارگران و پرسنل خدمات شهری برگزار شد به اهمیت رعایت نکات بهداشتی و حفظ سلامت کارگران اشاره کرد و گفت : رعایت بهداشت فردی، بالاترین و بهترین راه پیشگیری و مقابله با شیوع بیماری ویروس کورونا است وی در این نشست که نمایندگان پیمانکاران خدمات شهری و سرکارگران نیز حضور داشتند به نکاتی در خصوص جمع آوری پسماندهای عادی سطح شهر اشاره کرد و گفت :از شهروندان تقاضا داریم نسبت به رعایت زمان بیرون گذاشتن زباله نیز توجه داشته باشند تا در ایام نزدیک به سال جدید شاهد شهری زیباتر و پاکیزه تر باشیم