نمایشگر دسته ای مطالب

معاون خدمات شهری بر تسریع روند اجرایی و آماده سازی خط پردازش پسماند تاکید کرد.

معاون خدمات شهری بر تسریع روند اجرایی و آماده سازی خط پردازش پسماند تاکید کرد.


معاون خدمات شهری بر تسریع روند اجرایی و آماده سازی خط پردازش پسماند تاکید کرد.

جعفر امین مقدم معاون خدمات شهری به همراه محمد علی سلمانی معاون امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری از روند اجرایی وآماده سازی خط پردازش کارخانه کمپوست بازدید نمود ند.

در این بازدید جعفر امین مقدم ضمن بااهمیت برشمردن این پروژه برای حفظ سلامت بیشتر شهروندان و ارتقای بهداشت عمومی وهمچنین سلامت بیشتر محیط زیست ، به زمان باقیمانده تا افتتاح خط پردازش اشاره وبر سرعت بخشیدن بر عملیات عمرانی و راه اندازی آن تاکید نمود.

معاون امور زیر بنایی وحمل و نقل نیز در این بازدید ضمن اعلام همکاری هر چه بیشتر برای راه اندازی این پروژه ،برای ساخت فضاهای مورد نیاز اعم از اتاق برق ،محل تخلیه و بارگیری و همچنین آماده سازی محل نصب تجهیزات مورد نیاز قول مساعد داد.