نمایشگر دسته ای مطالب

معاون خدمات شهری حمایت وهمکاری معاونت شهرسازی و معماری برای تسریع عملکردهاو فعالیت های مدیریت شهری را لازم وضروری دانست

معاون خدمات شهری حمایت وهمکاری معاونت شهرسازی و معماری برای تسریع عملکردهاو فعالیت های مدیریت شهری را لازم وضروری دانست


معاون خدمات شهری حمایت وهمکاری معاونت شهرسازی و معماری برای تسریع عملکردهاو فعالیت های مدیریت شهری را لازم وضروری دانست

جعفر امین مقدم معاون خدمات شهری شهرداری یزد با محمد مهدی شرافت سرپرست معاونت شهرسازی ومعماری دیدار کرد.

در این دیدار که روسای سازمان های آتش نشانی وخدمات ایمنی ،مدیریت پسماند ،سیما منظر و فضای سبز و همچنین مدیران حوزه معاونت خدمات شهری حضور داشتند جعفر امین مقدم ضمن تبریک این انتصاب بر لزوم حمایتها وهمکاری های بیشتر این معاونت در موارد مختلف مدیریت شهری تاکید کرد وگفت : بسیاری از اقدامات در حال انجام در حوزه معاونت خدمات شهری از قبیل پروژه های سیما منظر ، ایجاد شهرک ضایعات ،همکاری در جانمایی ایستگاههای آتش نشانی ،ساماندهی ورودی های شهر و... با ایجاد زیرساخت مناسب و تفاهم درون بخشی با معاونت شهرسازی و معماری همراه بوده و همچنان ادامه دارد.

محمد مهدی شرافت نیز در این دیدار ضمن اعلام آمادگی برای همکاری بهتر در موارد مختلف مدیریت شهری بر رویکرد جدید برای تعاملات بیشتر شهرداری با مردم اشاره کرد و گفت : وجود مبانی عملیاتی و هدفمند می تواند تاثیر گذارترین عملکرد را برای شهر و شهروندان به یادگار گذارد.