نمایشگر دسته ای مطالب

معاون خدمات شهری در روز جهانی خلاقیت و نوآوری ،از دریافت گواهینامه ایزو 560002 برای شهرداری یزد خبر داد

معاون خدمات شهری در روز جهانی خلاقیت و نوآوری ،از دریافت گواهینامه ایزو 560002 برای شهرداری یزد خبر داد


معاون خدمات شهری در روز جهانی خلاقیت و نوآوری ،از دریافت گواهینامه ایزو 560002 برای شهرداری یزد خبر داد

همزمان با روز جهانی خلاقیت و نو آوری ،جعفر امین مقدم معاون خدمات شهری از شروع فرایند اخذ گواهینامه ایزو 560002 برای شهرداری یزد خبر داد.

معاون خدمات شهری شهرداری یزد با تاکید بر لزوم نهادینه کردن نوآوری و خلاقیت در ساختارهای مرتبط با بخش عمومی برای حل مشکلات و معضلات موجود و نیز در راستای اثر بخشی هر چه بیشتر فعالیت ها ی بخش عمومی در مواجه با رخدادهای جدید اظهار داشت مقدمات لازم برای استقرار ایزو 560002فراهم شده است .

جعفر امین مقدم در خصوص مزایای دریافت ایزو 560002برای شهردرای یزد گفت : جلب مشارکت عمومی با استفاده از فرایندها و ابزارهای نوین سیستم مدیریت نوآوری ،ارتقائ مسئولیت اجتماعی در جامعه و شهر ،ایجاد شبکه فناوری و نوآوری شهری و همچنین تعالی سازمانی شهرداری از دستاوردهای استقرار سیستم مذکور به حساب می آید .

معاون خدمات شهری همچنین افزود با توجه به بعد بین المللی شهر میراث جهانی یزد دریافت این گواهینامه ،زمینه ساز افزایش همکاری ملی و بین المللی شهرداری ،با سایر کشورها در زمینه ارتقائ توانمندی های فناورانه و نوآوری سازمانی ،ارتقائ بازدهی ،بهره وری و کاهش هزینه ها وهمچنین افزایش رضایت عمومی ،جریان یافتن نوآوری در سازمان مبتنی بر ساختار پویا واستاندارد نیز می شود