معاون خدمات شهری در کنار نیروها از ساعات اولیه بارندگی حضور یافت

معاون خدمات شهری در کنار نیروها از ساعات اولیه بارندگی حضور یافت

حسین صالحیان معاون خدمات شهری شهرداری یزد از ساعات اولیه شروع بارندگی در کنار نیروهای خدمات رسان برای رفع مشکل آبگرفتگی معابر و هدایت آبهای سطحی حضور یافت وی همچنین با بازدید از نقاط مختلف شهر و محل هایی که با مشکل آبگرفتگی مواجه شده بود با اتخاذ تدابیر لازم برای رفع آن ها اقدام نمود.وی همچنین با حضور در مرکز پیام شهرداری شخصا از نیروهای خدمات شهری و آتش نشانی و سایر کسانی که برای آرامش همشهریان تلاش می کنند تقدیر نمود.