معاون خدمات شهری شهرداری یزد از خانواده مرحوم علیرضا آرامی دلجویی نمود

معاون خدمات شهری شهرداری یزد از خانواده مرحوم علیرضا آرامی دلجویی نمود

حسین صالحیان معاون خدمات شهری با حضور در بین خانواده علیرضا آرامی ،پاکبانی که در حادثه اخیر حین انجام خدمت بر اثر سانحه تصادف جا به جان آفرین تسلیم نمود ضمن ابراز همدردی و تاسف این ضایعه اسفناک گفت :با همت همکاران نیروی انتظامی خودرو متخلف شناسایی شده است .حسین صالحیان در جمع پاکبانانی که در مراسم وداع شرکت کرده بودند گفت رضایت شهروندان از پاکیزگی شهر مرهون تلاش شبانه روزی شماست که با تلاش عاشقانه خویش انجام خدمت می نمایید و شهرداری یزد خود را موظف میداند از این تلاشها به نحو مطلوب قدردانی نماید .وی همچنین طبق خواسته خانواده مرحوم آرامی ،دستورات لازم رابرای انتقال وی به زادگاهش صادر و با شهردار زابل هماهنگی لازم صورت گرفت .