معاون خدمات شهری شهرداری یزد عنوان کرد:دیدگاه جامع به ضمائم اجتماعی ،محیط زیستی و فرهنگی در طرح های اجرایی موجب توسعه همراه با علم وآگاهی می شود

معاون خدمات شهری شهرداری یزد عنوان کرد:دیدگاه جامع به ضمائم اجتماعی ،محیط زیستی و فرهنگی در طرح های اجرایی موجب توسعه همراه با علم وآگاهی می شود

حسین صالحیان معاون خدمات شهری شهرداری یزد در نشستی که در صحن شورا به منظور بررسی انتقال پساب تصفیه خانه و رفع مشکلات آن برگزار شد عنوان کرد ما در تصمیم گیری های کلان شهری باید طوری عمل کنیم که در ارائه نظزیه ها وطرحها جنبه های محیط زیستی ،فنی و اجتماعی طرح را در نظر بگیریم که در این صورت توسعه همراه با علم و آگاهی اتفاق خواهد افتاد . وی همچنین در ادامه این نشست ضمن بیان اهمیت بخشیدن به فضای سبز به عنوان ریه های تنفس شهر،به موضوع واگذاری کامل پساب به شهرداری اشاره کرد وگفت با توجه به اینکه دیدگاه مدیریت واحد شهری موجب سرعت بخشیدن به طرح ها وپروژه های شهری میشود ودراین راستا موضوع واگذاری کامل پساب میتواند قدمی مهم در این امر باشد لذا با توجه به نظر مساعد وزیر محترم نیرو در این باره ،با این اقدام یزد میتواند در این باره به عنوان الگوی سایر شهرهای کشور قرار بگیرد .